FILIPINA DAN MALAYSIA

Gambar Kerjasama Trilateral Indonesia, Filipina dan Malaysia untuk Keamanan Maritim
15 Juli 2016 13:05

Indonesia, Malaysia dan Filipina menandatangani kerangka kerja untuk pengaturan kerjasama Trilateral tindakan segera membicarakan masalah/isu di area keamanan...

Latest News

MORE ARTICLES